GODINA VJERE 11. 10. 2012. – 24.11. 2013.

Datum objave:

UMNOŽI NAM RADOST VJERE, GOSPODINE!

„Godina vjere“, koja danas počinje u cijelom katoličkom svijetu, ustvari – po cijelom svijetu, jer je Katolička Crkva prisutna na svim kontinentima za svakog kršćanina je velika radost. Internetske stranice o životu Crkve pune su izvještaja o pripremima, projektima, planovima. Osjeća se uzbuđenje koje se može usporediti s pripremama recimo, za Olimpijadu. Sv.Otac je u Katehezi srijedom jučer govorio o svojim sjećanjima na Koncil, koji je usmjerio Crkvu prema novom tisućljeću, a sad, pola stoljeća kasnije, Duh Sveti je kormilo povjerio njegovim rukama, njegovu srcu i njegovoj vjeri.
Dijelim i zabrinutost i ozbiljnost Sv.Oca, ali u isto vrijeme duboku ganutost i radost prekrasnog dara, koju mu je Duh Sveti dao da ga kao neprocjenjivu vrijednost u „glinenim posudama“ svoje ljudskosti preda Crkvi budućih vremena. Papa je sigurno duboko ganut sjećanjima kojima nitko tko je na bilo koji način bio uključen u rad Koncila, prije pedeset godina, ne može odoljeti. Sjećanja jednostavno naviru… Joseph Ratzinger bio je među najmlađim teolozima pozvanim na taj, ključni događaj Katoličke Crkve 20. stoljeća. Danas su s njim u Rimu još četrnaestorica onih koji su bili na Koncilu. Sedamdeset drugih sudionika, koji su stari i preslabi da bi došli u Rim, vjerujem, svim će srcem pratiti sv.Oca i moliti za „Godinu vjere“ sa zahvalnošću Bogu da su osobno mogli sudjelovati u oblikovanju Crkve u presudnim vremenima 20. stoljeća. Hrvatski biskupi, svećenici, redovnici, redovnice, i hrvatski vjernici danas će sigurno sa srcem i radošću početi u tišini i dubokoj sabranosti moliti u svojim crkvama pred Presvetim milost Božju da „Godina vjere“ donese u budućnosti plodove: vjere, nade, ljubavi, vjernosti, radosti i optimizma koju je II. Vatikanski koncil zasijao u generaciju mladih vjernika tijekom njegova trajanja i neposredno nakon toga. Oni danas vode Crkvu upravo kao biskupi, redovnički poglavari, poglavarice, ili urednici katoličkih medija. Sa zahvalnošću Bogu i Blaženoj Djevici Mariji, Majci Crkve, Crkva u našem narodu, imenom i prezimenom to kažem, Crkvi u svijetu smije i može ponuditi bogatstvo nasljeđa II.Vatikanskog koncila s ponosom.
Koliko će trebati vremena da Hrvati postanu svjesni svoje odgovornosti za Crkvu? Imamo što ponuditi i usudimo se to učiniti! Marija, Majka Crkve će nas voditi, Duh Sveti nadahnjivati! Bit će teško, bit će osporavanja, omalovažavanja, bit će nerazumijevanja, i krivog razumijevanja, ali – nije li to iskustvo Marije, Duha Svetoga i Crkve upravo nosilo i II. Vatikanski Koncil? I kroz cijelu povijest. Nedavno je sv.Otac Benedikt XVI objasnio zašto je papa Ivan XXIII odredio da II. Vatikanski koncil počne upravo 11. listopada. Zato, da obilježi završetak Sabora u Efezu 431. godine, na kojem je Isusova Majka Marija proglašena Bogorodicom. Prije samog otvaranja Koncila, pročitala sam, Papa Ivan XXIII. je hodočastio Gospi u Loreto i molio Gospin zagovor za uspjeh Koncila. Bio je siguran da je nadahnut Duhom Svetim… Marija je, jednostavno, neodvojiva od Koncila, kao što je neodvojiva od Isusa i Duha Svetoga. Kažu svjedoci da su, u trenutku kad je papa Pavao VI proglašavao Mariju Majkom Crkve u VIII. poglavlju Dogmatske konstitucije „Lumen Gentium“, 21. studenog 1964. tvorci nacrta, o.Karlo Balić, hrvatski franjevac, i Rene Laurentin, Francuz, bili ganuti do suza! Marija je proglašena Majkom Crkve! Njen blagdan slavi se drugi dan Duhova, jer je upravo po Duhu Svetom začela i rodila Sina a na Duhove – rodila Crkvu… Nazaret, Betlehem, Jeruzalem, tako su etape Marijina hoda s Duhom Svetim, kojem će svoje dijete, Crkvu, rođenu na Duhove, po istom Duhu, povjeriti Petru, a on će je prenijeti u Rim. Tu je Petar i danas…. nadahnut i vođen istim Duhom. Prekrasna je činjenica, koja je ujedno i velika naša odgovornost, da je za proglašenje Marije Majkom Crkve zaslužan Hrvat, franjevac, koji je volio Crkvu i Mariju do boli i suza. A kome je Duh Sveti povjerio pravovjernost Crkve nakon II.Vatikanskog koncila? Franji Šeperu, Hrvatu! Rođenom Osječaninu, zagrebačkom nadbiskupu, nasljedniku mučenika kardinala Stepinca. Tek s otklonom vremena vidimo koliko je to bilo proročki čin Duha Svetoga. Jer upravo će istočna Hrvatska i Osijek tijekom slijedećih vremena biti proročki narod vjeran duhu Koncila – do mučeništva!
Nedovoljno često se spominje da je II.Vatikanski koncil bio i ekumenski, sa zadatkom da cijelu Crkvu Kristovu okupi oko Isusa. Sjećam se s kolikom smo radošću, mi, tada vrlo mladi vjernici s vlč. Šešom komentirali susret i bratski zagrljaj pape Pavla VI i pravoslavnog patrijarha Atenagore. Očekivali smo ujedinjenje i približavanje Crkve već u slijedećim godinama. A – evo – još nismo dočekali ni istinsko približavanje.katolika i pravoslavaca. Šteta!! Đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić puno je puta s ponosom isticao nepobitnu činjenicu: ni tijekom najstrašnijih razaranja Vukovara, Osijeka, ili Vinkovaca, na primjer – razgovori između katoličkih i pravoslavnih biskupa nisu prestajali! Razgovarali su i molili za mir. Za razliku od II. svjetskog rata kad njemački i francuski katolički biskupi uopće nisu komunicirali. Voljela bih vidjeti i pročitati diplomske ili magistarske radnje naših mladih teologa o tim razgovorima i teološko promišljanje godina teških stradanja nevinih ljudi samo zbog svoje nacionalne i vjerske pripadnosti, a u isto vrijeme iskrenih pokušaja odgovrnih ljudi Katoličke i Pravoslavne crkve da se sukobi prekinu i ljudi, vođeni krepošću praštanja, pomire. To je duh Koncila, koji se često krvlju i suzama pisao i živio. Ponudimo svijetu ovo bogatstvo u teologiji, na filmu, u operi, obogatimo svijet ljepotom evanđeoskih vrijednosti u svijetu vlastitim životima! Duh Sveti i Gospa to od nas očekuju! „Teologija praštanja“ čeka svoje teologe – koji će ju obraditi, urječiti, znanstveno osmisliti i ponuditi ju Crkvi i svijetu!
To duhovno nasljeđe i iskustvo koje Crkva u hrvatskom narodu ima, ona može i treba ponuditi Crkvi u Godini vjere. Imamo mladih ljudi koji znaju strane jezike, koji vole Crkvu –vjerujem da imamo mlade teologe koji jedva čekaju da im se takvo što – izvorno naše, ne uvezeno, a autentično kršćanski ponudi kao diplomski, magistarski ili doktorski rad! Sjetimo se tišine koja je prošle godine na Trgu bana Jelačića, kad su mladi vjernici na poziv sv.Oca da se poklone pred Eharistijskim Isusom klekli i u sabranosti molili… Jedan iz pratnje sv.Oca je rekao da je mogao čuti cvrkut ptica na trgu… Bio je zatečen, oduševljenjen zrelošću i sabranošću mladih hrvatskih vjernika. Oni su i u Madridu, na Svjetskom danu mladih pokazali koliko i kako vole svoju Crkvu. O Međugorju…. neću reći ništa. Ono govori samo za sebe!
„Umnoži nam radost vjere“, bit će naša molitva danas kad, ispred izloženog Presvetog otajstva, živoga Boga u Euharistiji, budemo razmatrali i u tišini vlastita srca i duše osluškivali što nam to Duh Sveti govori, kamo nas vodi i čime nas želi obogatiti… jer, vjera je neprocjenjivi Božji dar koji nam je ponuđen, koji smo na krštenju prihvatili i s koji nam donosi bezbroj neiskazivih radosti. Ona ispunja cijelo biće, daje smisao životu, potiče sve ostale darove Duha Svetoga da se razigraju, da se ostvaruju, da se isprepliću, da se razgranaju i da uvijek obogaćuju i pojedinca, cijele zajednice i cijeli svijet.
Uđimo s povjerenjem, u slobodi djece Božje u Godinu vjere! Vjerujmo svom Bogu vjernošću Djevice iz Nazareta, mlade djevojke, koja je povjerovala Bogu i zanosno, proročki, zapjevala: „Veliča duša moja Gospodina što pogleda na neznatnost službenice svoje, blaženom će me zvati svi naraštaji!“
Pogledajmo povijesne činjenice: Mariju Isusovu Majku Crkva po Papi, nasljedniku sv.Petra proglašava Bogorodicom 431. Cijelo tisućljeće i po kasnije, 1964. Crkva, po Papi proglašava istu Ženu „Majkom Crkve“. Istoj Majci Isusovoj, uznesenom na nebo tijelom i dušom, papa Benedikt preporuča u zagovor i molitvu cijelu Crkvu u Godini vjere!
Čudesno je to! I razlog da s „biblijskim šarmom“ i u tradiciji Crkve krenemo u „Godinu vjere“ sa zazivom:“ Po zagovoru Marije, Djevice vjerne i Majke Crkve – umnoži nam radost vjere, Gospodine!“

Ana Penić

You may also like...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*